Training

Elk mens leert op zijn eigen manier en zo ook elk team en elke organisatie. Leren doen wij allemaal op onze eigen voorkeursmanier, zoals kunst afkijken, participeren, kennis verwerven, oefenen en/of ontdekken, aldus professor mevrouw Manon Ruijters. Een prettige, uitdagende en inspirerende omgeving staat centraal bij de trainingen die ik geef. Om gedrag te veranderen en effectiever te opereren helpt het vaak om een laag dieper te werken aan het verbeteren van vaardigheden. Bijvoorbeeld door ook het niveau van de overtuigingen en (geschonden) normen en waarden daarbij te betrekken.

In de communicatie en in de groepsdynamiek maak ik de onderstroom inzichtelijk. Ik help u in het nu te ervaren via spel, gesprek en oefening waar het werkelijk over gaat. Dat noem ik aanschouwelijk onderwijs en ervaringsgericht leren. Ik werk vanuit de kracht van elke deelnemer om hem of haar nog beter te laten zijn. U merkt hoe u kijkt; ik verleid u om op andere manieren te kijken. Zo ontstaan nieuwe vergezichten en perspectieven.