Mediation

Mediation is een gestructureerd en gefaseerd proces van onderhandelen. Deze vorm van bemiddeling helpt deelnemers om met elkaar in gesprek te komen. In plaats van elkaar te bestrijden, gaan zij samen hun problemen te lijf en zorgen zo voor creatieve oplossingen in ieders belang. Ik werk uitsluitend door de week in de avonduren als mediator. De deelnemers zijn zelf volledig verantwoordelijk voor de inhoud van de mediation. Ik faciliteer hun gesprek. Daarbij zijn de vier principes van de Harvard onderhandelmethode leidend:

  • scheid de mens van het probleem
  • richt je op belangen in plaats van standpunten
  • creëer zo veel mogelijk opties
  • gebruik objectieve normen

Mediation is hele snelle tweezijdige coaching.

Jan Loorbach, oud olympiër en voormalig landelijk deken van de Nederlandse Orde van Advocaten